Boka sjösättning/uppläggning
Allt om båtplatser & vinteruppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Allt om båtplatser
Livboj Köregler

Regler för dig som vill registreras som sökande till plats inom Grefabs båthamnar.
Rättighet att teckna avtal inom hamnens område är i första hand förbehållen kommunmedlem i Grefabs ägarkommuner (Göteborg, Mölndal, Partille och Ale). Med kommunmedlem avses den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.
Endast den som är myndig kan tilldelas båtplats.

Ansökan
Du inplaceras i kön efter att anmälan inkommit. Det ska också anges för vilken båtstorlek (längd, bredd, deplacement och djupgående) och vilken båttyp (segel-, motorbåt, eka) som sökanden önskar plats.
Innevarande kalenderår utgår ingen avgift.
Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
Glöm inte att ändra adress om du flyttar. Våra adressregister uppdateras inte via Adressändring AB.

Ansökan om båtplats

Avgift
För att behålla din plats i kön betalar du en förnyelseavgift varje år.
Inbetalningskortet på förnyelseavgiften, skickas i januari månad, automatiskt ut till sökande i kön.
Vi skickar ingen påminnelse.
Avgiften återbetalas inte.
Den som inte betalar avgift för ny period avförs ur registret.

Avregistrering
Avregistrering sker om du inte inom fastställd tid betalar fastställd avgift.
Den som avregistrerats behandlas vid återregistrering som nytillkommen sökande.

Anvisning
Anvisning av plats till aktuell hamn sker i turordning efter båtstorlek i förhållande till ledig plats och kvalificeringstid i kön.
Plats medges inte för båt, vars mått är mindre /större än vad platsen är avsedd för.
Avregistrering sker då du har accepterat ett erbjudande.

Reservation
Grefab förbehåller sig rätten att pröva om det är möjligt att hantera den båt som angivits i köansökan vid erbjudande av plats.

PUL
Namn, adress,telefonnummer och båtplatsuppgifter lämnas till hamnföreningen. Ändamålet är att föreningen ska kunna nå båtägare med information och kunna distribuera medlemstidningen.
 

 
Träeka
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap