Bli medlem
Styrkan sitter i gemenskapen!
Ett av framgångskoncepten förr i tiden, var att alla var med i ett sammanhang. Styrkan i detta gäller likväl nu som då... omsatt i nutid så hoppas och tror vi att du vill vara en del i Nätverket, stolt över din fastighet och därmed också bli medlem i Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad.


Medlemsavgift
200 kr per person,  Bg 856-9956. Glöm inte att ange inbetalare, postadress och telefonnummer. Också mailadress om Du är osäker på om vi har den.


Betald medlemsavgift krävs för ha rösträtt på årsmötet.

Hälsningar
Kassören