Beskattning av husbilar

Här samlar jag mina blogginlägg som rör frågan om beskattning av husbilar och mitt engagemang i frågan

Backar regeringen äntligen om den oskäliga husbilsskatten?

2019-11-30

Dagens Industri meddelar nu att regeringen gör helt om i frågan om den oskäliga husbilsskatten. Så sent som för några veckor sedan lät det tvärtom i den interpellationsdebatt vi hade med infrastrukturministern, då han försvarade denna extrema skatt. Men det är bra om regeringen ändrar sig, även om det är lite svårt att utläsa vad det är man föreslår. Om det bara är ändring av avställningsreglerna känns det knappast tillräckligt. 

Vi har förstått att det är Miljöpartiet som tidigare stoppat alla tankar om att stå fast vid beskedet från i somras från Transportstyrelsen där man lovade att inte införa det nya extrema sättet att beräkna skatten. Det verkar också ha varit Miljöpartiet som spjärnat emot alla försök att i likhet med andra länder modifiera skatten. Denna gång får vi verkligen hoppas att Socialdemokraterna en gång för alla plattar till Miljöpartiet i frågan och står upp för sunt förnuft. Finansministerns besked ger visst hopp om detta, men helt säker kan man aldrig vara på denna regering, det är alltför ofta turer fram och tillbaka. Vi får avvakta tills vi ser beslutet svart på vitt. 


 

Besök hos Forsbergs Fritidscenter

2019-11-13

 

I dag besökte jag och delar av Riksdagens Bilnätverk Forsbergs Fritidscenter i Sollentuna. En filial till Forsbergs Fritidscenter i Hyssna. Vi var inbjudna av Husvagnsbranschens Riksförbund för att prata vidare om läget när det gäller den extremt höga nya husbilsskatten (uppemot 28.000-35.000 kronor per år).  Maria Valentin, VD för Forsbergs och Mikael Blomqvist, VD för KABE var värdar för mötet. Ovan th är vi fyra som startade bilnätverket.

 

Vi fick en grundlig genomgång av hur den nya husbilsskatten slår, och vi fick också veta att försäljningen av nya husbilar i Sverige minskat dramatiskt i år, med över 30%, medan den ökat i de flesta andra europeiska länder. Det är också enbart Sverige som valt att ha en så extremt hög husbilsskatt - i andra länder är den avsevärt lägre, eller rent av noll. En husbil är som sagt inte ett transportmedel i första hand utan en rulande sommarstuga som normalt inte körs särskilt mycket varje år.

Tyvärr har regeringen, med stöd av C och L, valt att inte agera i frågan utan låter Transportstyrelsen självständigt få driva igenom det nya sättet att beräkna fordonsskatt för husbilar. Trots att man som bekant gav motsatt besked i somras. Detta medför som jag tidigare påpekat uppsägningar hos husbilstillverkare (KABE), och riskerar att minska antalet anställda hos återförsäljare, det kommer att öka importen av mer bränsletörstiga begagnade husbilar och det motverkar byte till mer bränslesnåla och renare husbilar. När försäljningen av nya husbilar minskar så dramatiskt och ersätts med begagnatimport från utlandet betyder det att även momsintäkterna sjunker för staten. Den nya beskattningen är alltså vare sig bra för miljön, statsfinanserna, jobben eller företagsklimatet. Lite som vanligt med andra ord när det gäller miljö- och klimatpolitiken från dagens regering med stödpartier.

Läs alla mina inlägg om den orimliga husbilsskatten som jag samlat på denna sida.

Varför vill Centerpartiet (och S-L-MP) straffbeskatta just husbilar?

2019-10-03

I veckans nummer av Markbladet frågar jag min C-riksdagskollega från Mark varför Centerpartiet vill höja skatten just på husbilar? (Klicka för läsbar storlek).Infrastrukturministern försvarar extrem husbilsskatt "av klimatskäl"

2019-09-27I morse hade jag så min interpellationsdebatt med infrastrukturminister Thomas Eneroth rörande Transportstyrelsens vilseledande besked om husbilsbeskattning. Även min m-kollega Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog. Det blev på många sätt en märklig debatt. Klicka på bilden och följ länken till riksdagens hemsida och videoupptagningen av debatten.

Här är först mitt inledningsanförande:


Herr talman, jag är tyvärr inte nöjd med statsrådets svar. Min fråga var ju på vilket sätt ministern avser att hålla tillverkare, återförsäljare och kunder skadelösa för de vilseledande besked som Transportstyrelsen lämnade i frågan om beskattning av husbilar.  Denna fråga besvaras ju inte överhuvudtaget.
 
Herr talman, låt oss ta det från början.

I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar. Branschen var orolig och många husbilsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked i slutet av juli - Transportstyrelsens verksamhetsansvarige gick ut med ett tydligt offentlig besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten.  
"När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar" skrev hon. Tydligare kan det knappast bli.

Branschen pustade ut och försäljningen av nästa årsmodell av husbilar för leverans till våren rullade på. 
En månad senare, den 23 augusti gjorde så Transportstyrelsen helt om, bara en vecka innan den nya beräkningsmodellen WLTP skulle träda ikraft. Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Beskedet omfattar enligt branschen 95 % av de husbilar som saluförs på den svenska marknaden. 

Under den månad som gick hann många återförsäljare i god tro beställa husbilar av 2020 års modell som inte kommer gå att sälja, tillverkarna kommer att få minska produktionen, de som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en oväntad skattechock, och många kommer dessutom att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar.

Frågan är vad som föranledde Transportstyrelsen att göra helt om i frågan? Var det deras eget beslut eller var det efter påtryckningar från regeringen?
 
Herr talman,
 
I sitt svar skriver statsrådet att Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Men EU-bestämmelserna gäller endast avgasmätningen, inte beskattningen. Om regeringen vill kan man givetvis ge Transportstyrelsen direktiv att inte låta de nya avgasreglerna ligga till grund för beskattning.
 
Faktum är att om hälften av alla spekulanter avstår från att köpa ny husbil och i stället importerar från utlandet så förlorar staten mer pengar än man vinner på den höjda skatten. Detta på grund av att man tappar stora momsintäkter. Det är sannolikt ren vinst för statskassan att stoppa den nya beskattningen.
 
Herr talman,
 
I går träffade representanter från husbilsbranschen två statssekreterare  i regeringskansliet för att diskutera saken. Statssekreterarnas besked var att de såg problemen men att det inte var möjligt att göra något åt saken. Min fråga till statsrådet är självklart varför det inte är möjligt?
 
Är för övrigt samtliga fyra partier som står bakom statsbudgeten överens om att låta Transportstyrelsens besked om kraftig skattehöjning slå igenom? Eller är det bara de två regeringspartierna som står bakom detta?
 
Herr talman,
 
Vid ett besök på Husvagns- och husbilsmässan på Elmia för några veckor sedan meddelade jag moderaternas linje i frågan.
Vi anser att Transportstyrelsens första besked självklart ska gälla. Uttaget av fordonsskatt för husbilar ska inte förändras till följd av det nya sättet att mäta avgaser.
 
Det är en anständighetsfråga att man som svensk medborgare ska kunna lita på ett tydligt och oreserverat offentligt besked från en ansvarig tjänsteman vid en svensk myndighet.
 
Att statsrådet Eneroth så lättvindigt slår ifrån sig frågan tycker jag är anmärkningsvärt. Det devalverar förtroendet för svensk politik och svenska myndigheter. Jag är ärligt talat lite förvånad, eftersom jag känner statsrådet Eneroth som en erfaren och seriös politiker. Jag har väldigt svårt att tro att han innerst inne tycker att det som hänt är rimligt?
 
Herr talman, låt mig slutligenupprepa mina fyra frågor till statsrådet Eneroth:


* Har statsrådet eller regeringen på något sätt påverkat Transportstyrelsen att ändra sitt första besked?
* Är samtliga fyra partier bakom budgetöverenskommelsen överens om att husbilar ska drabbas av kraftigt höjd skatt?
* Varför är det inte möjligt att låta Transportstyrelsens första besked gälla?
* Vad avser statsrådet annars göra för att hålla de drabbade skadelösa?


Debatten blev som sagt lite märklig. Ministern gav faktiskt svar på mina frågor. Han sa att regeringen inte påverkat Transportstyrelsens beslut, han sa att alla fyra partierna bakom statsbudgeten (S, C, L och MP) står bakom regeringens linje att det är rimligt att chockhöja husbilsskatten, han beklagade att Transportstyrelsen givit ett felaktigt besked men ville lösa det med "myndighetsdialog" mellan regeringen och myndigheten för att det inte ska upprepas. Han uppmanade också dem som drabbats ekonomiskt att i så fall höra av sig till JK (justitiekanslern)!

I den följande debatten anförde han även klimatskäl och alla de demonstrerande ungdomarna som argument för att höja skatten på husbilarna. Att ständigt använda "klimatskäl" som motivering till dåliga beslut och höjda skatter tror jag dock knappast ökar stödet för klimatpolitiken, och jag tror inte heller det leder till att Sverige blir ett föredöme för andra länder. 

Det är också oanständigt att man inte kan lita på en myndighet, och jag tycker att ministern borde agerat med större kraft mot myndigheten och genom förordning föreskriva att det nya sättet att beräkna avgasutsläpp inte ska slå igenom på skatten. Det är ju knappast så att husbilarna blivit värre "klimatbovar" för att man plötsligt mäter avgaser och utsläpp på ett nytt sätt. Utsläppen är exakt desamma som tidigare, men skatten fördubblas genom ny mätmetod. När man samtidigt vet att de riktigt stora och tunga husbilarna (klassas som lastbilar/bussar) inte omfattas av den nya mätmetoden utan ligger kvar på avsevärt lägre skattenivå (kanske 4-5.000 kronor per år) inser man hur oskäligt och ologiskt det är att en mindre husbil ska betala fordonsskatt med uppemot 30.000 eller mera varje år.

Det är också märkligt att hänvisa de drabbade till JK. Även om det kanske inte var så många som hann köpa husbil under den månad det felaktiga beskedet gällde, så drabbas både tillverkare och återförsäljare av ett kraftigt försäljningstapp. Vi fick uppgifter under debatten från branschen via sms att årets försäljning av husbilar minskat med 50%! Om vi vill att fler ska turista på hemmaplan känns det märkligt att ge sig på husbilarna, särskilt som man inte gör det i andra länder.  

Den moderata linjen ligger fast. Transportstyrelsens första besked måste ligga fast och skatten ligga kvar oförändrad tills vidare. Under tiden bör man rimligen se över hela beskattningen av husbilar med beaktande av deras speciella karaktär. Det är inte i första hand ett transportmedel utan ett fritidsboende på hjul. I andra länder inser man detta, men som vanligt ska Sverige vara värst i klassen när det gäller att offra bransch efter bransch på den svenska klimatalarmismens altare. Jag är både bedrövad och orolig för Sveriges framtid. Effekterna av den extrema klimatalarmismen och ogenomtänkta och orättvisa klimatpolitiken skrämmer mig mycket mer än klimatförändringarna.

(Alla mina inlägg om husbilsskatten hittar du som sagt samlade här)


Regeringen måste backa om den chockhöjda husbilsskatten

2019-09-25

På fredag morgon klockan nio har jag interpellationsdebatt med infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) med anledning av Transportstyrelsens vilseledande uppgifter om ny beskattning av husbilar.

Jag har nu gjort en egen sida i bloggarkivet där jag samlar mina inlägg mm i denna fråga. Där finns bland annat min tidigare skriftliga fråga till finansministern och svaret från regeringen, samt min interpellation som ska debatteras och besvaras på fredag.

I min interpellationsdebatt kommer jag att ha fokus på vem som egentligen ligger bakom att Transportstyrelsen plötsligt bytte fot i frågan och tog avstånd från sitt tidigare besked. De uppgifter vi har är att branschen kontaktade myndigheten efter det positiva beskedet i debattartikeln i Göteborgs-Posten om att husbilarnas beskattning inte skulle ändras. Man ville ha ett klart och tydlig formellt besked från myndigheten. Svaret från myndigheten var då att man skulle ha ett möte om saken, och efter detta möte, där flera tjänstemän ingick, meddelade man i mail till branschen att beslutet om oförändrad skatt gällde.  När man sedan plötsligt bytte fot och i stället meddelade att det skulle bli en kraftig höjning av fordonsskatten på husbilar skylldes detta på "misstag från en tjänsteman". Med tanke på att flera tjänstemän på myndigheten verkar ha ställt sig bakom det första beskedet känns det märkligt att skylla detta på en enda persons "misstag". Något annat måste ligga bakom att myndigheten ändrade sig. Jag kommer att pressa infrastrukturministern i frågan om regeringen utövat påtryckningar mot myndigheten på något sätt för att få dem att ändra sig. 
   
I svaret på min tidigare skriftliga fråga svarade infrastrukturministern bara att myndighetens uppgift är att "tillämpa gällande regelverk". Så är det givetvis. Men skärpta EU-regler för avgasmätning innebär INTE någon skyldighet för Sverige att lägga dessa till grund för beskattning. Det är en ren nationell fråga som den svenska regeringen kan besluta om som man vill.

Jag har i blogginlägg visat att statens intäkt av den höjda skatten blir mycket liten med tanke på att man förlorar stora summor i momsintäkter om människor avstår från att köpa nya husbilar. Det står också klart att andra EU-länder hanterar frågan annorlunda. Frankrike tar inte ut någon skatt alls på husbilar utan betraktar dem som rullande bostäder. I Tyskland och England tar man ut motsvarande 5.000 i skatt per år. I Sverige kan den nya skatten bli 25-40.000 per husbil och år.

Moderaternas krav är enkelt och tydligt, och jag meddelade det på Husvagns- och husbilsmässan på Elmia nyligen. Transportstyrelsens besked från i somras, att de nya reglerna för avgasmätning inte kommer att påverka fordonsskatten på husbilar, måste gälla. Det är en anständighetsfråga att man ska kunna lita på klara och tydliga officiella besked från ansvarig myndighet. 

Nu är det upp till regeringen att hantera frågan. Det borde gjorts för länge sedan, men har vi inga positiva besked före fredag kommer jag att vara mycket hård i min kritik mot regeringens sätt att hantera detta.

Jag ställer en interpellation om vilseledande besked om husbilsbeskattning

2019-09-17

I dag lämnade jag in nedanstående interpellation till infrastrukturministern om Transportstyrelsens vilseledande besked rörande beskattning av husbilar. Riksdagsdebatt väntar om några veckor. 


Orimligt nonchalant svar från ansvarig minister rörande husbilsskatten

2019-09-12

I går eftermiddag kom så svaret från Regeringskansliet på min skriftliga fråga till finansministern rörande Transportstyrelsens olika besked om husbilsskatten. Så här såg mina frågor ut:

Det blev infrastrukturminister Tomas Eneroth som svarade för regeringens räkning.
 

Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson (M), fråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell (SD) och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om skatten på husbilar av Boriana Åberg (M)

Jan Ericson, Thomas Morell och Borina Åberg har ställt ett antal frågor gällande uppgifter som Transportstyrelsen lämnat i fråga om beskattning av husbilar.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag även kommer att besvara fråga 933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson som ställts till finansminister Magdalena Andersson. Jag väljer att besvara de tre frågorna i ett sammanhang.

Regeringen har inte föreslagit några ändringar av skatten i detta avseende. Det skedde alltså inga ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler, WLTP.

Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen under kort tid gått ut med motstridiga uppgifter gällande konsekvenserna av de nya EU-reglerna. Jag förutsätter att myndigheten ser över sina rutiner för att säkerställa att detta inte upprepas.

Stockholm den 10 september 2019

Tomas Eneroth


Tyvärr innehåller ju "svaret" inget svar alls på mina frågor. Jag tänker därför återkomma med en interpellation med efterföljande riksdagsdebatt med ministern om saken. Att en svensk myndighet ger felaktigt besked som vilseleder en hel bransch är oerhört allvarligt rent principiellt, förutom alla som tagit ekonomisk skada av det felaktiga beskedet. Dessutom är det nya beskedet om kraftigt höjd fordonsskatt på husbilar oskäligt i sak.


I dag pratade jag husbilsskatt på husbilsmässan i Jönköping

2019-09-11

Som jag kommenterat tidigare så väntar en chockhöjd husbilsskatt från och med 2020 års modeller. Detta trots att Transportstyrelsen i somras gav offentligt besked om att man inte skulle höja husbilsskatten utan i stället beräkna den som tidigare enligt en slags "skälighetsbedömning" i enlighet med gällande lag, eftersom husbilar inte är ett transportmedel i första hand utan mer en rullande fritidsbostad. Någon månad senare kom rakt motsatt besked, skatten skulle nu höjas dramatiskt. Det nya beskedet var i sig ytterst anmärkningsvärt. Man måste kunna lita på tydliga besked från en svensk myndighet. Nu hann återförsäljare beställa husbilar grundat på det första beskedet, men inser nu att efterfrågan viker och blir stående med osälda husbilar. Och en del kunder köpte husbil för leverans till våren i god tro, men kommer nu att drabbas av en oväntad skattechock. 


 

I dag tog jag morgonflyget hemåt och sedan bilen till Jönköping för att hinna vara med på den hearing branschen anordnade på husbilsmässan på Elmia i Jönköping angående den nya beskattningen. Förutom att man såklart känner sig grovt lurad av det felaktiga beskedet i somras så är den höga beskattningen ett problem i sig, och gör att många väljer att köpa en begagnad husbil i stället för en ny (eftersom de begagnade inte berörs av den nya skatten). Redan har en av de stora husbilstillverkarna, Kabe, varslat 25 anställda om uppsägning och även bland återförsäljarna av nya husbilar finns en stor oro för att behöva skära ned. Det märkliga är också att de riktigt stora husbilarna beskattas på ett annat sätt som ger dem mycket lägre (!) fordonsskatt än de mindre husbilarna. Totalt ologiskt och mycket märkligt. Vi fick också höra att i Tyskland är skatten för en husbil drygt 400 Euro per år. I Sverige blir skatten för en husbil nu upp till 30-40.000 kronor per år.

Jag kunde på hearingen meddela moderaternas linje i frågan. Vi anser att Transportstyrelsens besked från i somras bör ligga fast, alltså tills vidare en skälighetsbedömning av skattenivån i enlighet med den möjlighet som lagen faktiskt ger, och där skatten då hamnar ungefär i nivå med dagens. På längre sikt behöver politiken ge tydliga besked om den långsiktiga hanteringen av beskattningen för alla företag behöver tydliga spelregler så man kan planera framtiden. Jag tycker detta borde lösas i samband med en större översyn av hela bonus-malus-systemet. Vissa fordonstyper borde helt enkelt ligga utanför detta system.


Ett grundproblem i Sverige är att vi idag har tre olika styrmedel för transportsektorn. Först har vi världens i särklass högsta koldioxidskatt (mer än dubbelt så hög som det land som ligger tvåa). Sedan har vi bonus-malus-systemet som straffbeskattar bilar med högre utsläpp för att finansiera bonus till bilar med låga utsläpp (problemet är att det inte finns några husbilar som har låga utsläpp). Ovanpå detta kommer nya EU/globala riktlinjer för beräkning av utsläpp, och som Sverige till skillnad mot andra länder tänker införa direkt. Allt detta tillsammans gör att fordon med högre koldioxidutsläpp bestraffas tre gånger (!), och dessutom hårdare än i något annat land. Jag anser att detta är helt orlimligt och vill se en översyn av hela fordonsbeskattningen och bonus-malus-systemet. Det sistnämnda är dessutom kraftigt överfinansierat, man tar in mycket mer i straffskatt än vad som betalas ut som bonus.

Efter hearingen tog jag en liten rundvandring på mässan:

 

Ovan tv är jag tillsammans med Mikael Blomqvist från KABE, som också var en av föredragshållarna på hearingen i sin egenskap av ledamot i HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund). Ovan th tillsammans med Maria Valentin som är VD för Sveriges största husbilsförsäljare, Forsbergs fritidscenter, som har sitt huvudkontor i Hyssna (nära Ubbhult) och dessutom sex andra försäljningsställen runtom i landet. Nedan th Joakim Karlsson som är platschef på Forsbergs i Hyssna.
Han står framför en av de normalstora husbilar som drabbas av den nya höga husbilsskatten. På vänstra bilden nedan en av de verkliga jättarna bland husbilar, även denna ingår i Forsbergs sortiment. Denna flermiljonersbjässe inkluderar även garage (!) i nedervåningen och den lilla trevliga sportbilen går att beställa som tillval. Det märkliga är att denna husbil beskattas enligt andra regler och därmed får mycket lägre fordonsskatt än husbilen på högra bilden. Det visar hur skevt hela beskattningssystemet är.   

 
 

Ren förlust för staten att dubbla fordonsskatten för husbilar?

2019-08-30

Jag har under dagen fått en del kompletterande fakta om husbilsbranschen och hur mycket nya husbilar som säljs. Det säljs ca 6.000 nya husbilar per år. Man kan räkna med att de i snitt kostar ca 1 miljon, varav alltså 200.000 i moms.

Den föreslagna skatten blir i genomsnitt 28.000 per helår, mot 14.000 per helår idag. För 6.000 nya husbilar ger det en ökad skatteintäkt på 240 miljoner per år.

Om hälften av spekulanterna pga den höjda skatten avstår från att köpa ny husbil eller i stället köper en tre år gammal eller importerar en något äldre husbil från Tyskland tappar staten 3.000 x 200.000 i moms = 600 miljoner kronor. Samtidigt sjunker statens intäkt från skatten till 120 miljoner. Man får alltså in 120 miljoner och tappar 600 miljoner. Alltså blir det en vinst på 480 miljoner per år att INTE införa skatten.

Ett bortfall på 50% bedömer branschen som realistiskt. Jag kan inte bedöma det. Men man kan ju också räkna styckvis: För varje ny husbil som inte köps tappar staten 200.000 i moms. Det ska ställas mot en ökad fordonsskatteintäkt på 14.000 för varje ny husbil som säljs. Man måste alltså sälja 14 nya husbilar för att kompensera för en ny som inte säljs…

I detta exempel har jag inte räknat på uteblivna skatteintäkter för att KABE idag varslar 25 personer på produktionen till följd av den nya skatten. Inte heller att återförsäljare kommer att tvingas skära ned om importen i stället ökar.

En viktig sak i debatten är också att en husbil inte är ett transportmedel i första hand, utan en mobil bostad. De flesta husbilar kör väldigt få mil per år. De flesta husbilar körs väldigt få mil per år, och står oftast stilla och används som boende. Det går inte heller att bygga husbilar som blir ”bonusbilar” i bonus-malus-systemet. Säkerhetskrav och tyngden på fordonen gör det omöjligt.

Min skriftliga fråga till finansminister Magdalena Andersson är nu också intregistrerad hos riksdagen. Lägger ut svaret här så fort det kommer! 


 

Regeringen och Transportstyrelsen lurar husbilsköpare och husbilsbransch

2019-08-29

I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar, så kallad "WLTP-beskattning" (en ny beräkningsmodell för utsläpp). Hela branschen var orolig och många husbildsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked som jag skrev om den 23 juli - Transportstyrelsens verksamhetsansvarige gick ut med ett tydligt offentlig besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten om att man backade från förslaget och att fordonsskatten inte skulle höjas för husbilar och inte beräknas enligt WLTP-metoden. 


"När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar" 
skrev en verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen. Branschen pustade ut och försäljningen av nästa årsmodell av husbilar för leverans till våren rullade på. Här är mitt blogginlägg om saken:   

Förra veckan kom så ett nytt besked. Det var en pressansvarig på Transportstyrelsen som den 23 augusti – alltså endast en vecka innan de nya bestämmelserna ska träda i kraft – meddelade: Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Det Transportstyrelsen betecknar som ”vissa”, motsvarar enligt branschen av cirka 95 % av de husbilar som saluförs på den svenska marknaden. 

Transportstyrelsen har alltså gjort en kovändning i frågan. Det som åsyftas är just WLTP-beskattning.

Nu har alltså återförsäljare i god tro beställt husbilar av 2020 års modell som inte kommer gå att sälja, tillverkarna kommer att få minska produktionen och de som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en skattechock (upp till 35-40.000 i fordonsskatt per år, och för en genomsnittshusbil dubblad skatt från ca 14.000 till 28.000 per år). Många kommer att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar. De vackra orden om att satsa på turistnäringen och den inhemska turismen klingar ju också lite falskt om man vill straffbeskatta husbilar. 

Men värst är att svenska husbilsköpare och husbilsbranschen inte kan lita på ett uttryckligt och mycket tydligt besked från en av regeringens myndigheter, när ett helt annat besked nu kommuniceras. Det är fullständigt orimligt.

Hur många enskilda husbilsköpare och återförsäljare som drabbas är svårt att veta. Men i går meddelade den stora husvagns- och husbilstillverkaren Kabe i Tenhult att man varslar 25 medarbetare på tillverkningssidan till följd av den nya skatten.


            


Med anledning av den orimliga hanteringen och oklarheten om varför man kör över Transportstyrelsen så kommer jag att ställa en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S).
* Ska man inte som medborgare och företagare kunna lita på ett tydligt offentlig besked från en av regeringens myndigheter?
* Är det regeringen eller Transportstyrelsen som tagit beslutet att göra helt om i frågan?
* Om det är regeringen - vad har föranlett regeringen att ta ett helt nytt beslut i frågan som går rakt i strid mot det tidigare beskedet från en av regeringens myndigheter?

Mycket är som sagt oklart. Varför bytte man fot? Vem tog beslutet - myndigheten eller regeringen? Hur tänker regeringen hantera frågan? Tänker man baka in detta i statsbudgeten eller är det ett separat beslut? Jag återkommer när vi vet mer.


Bonus-malus och tillämpningen av EU-regler behöver ses över 

2019-08-21

I dag följer vi upp gårdagens företagsbesök med denna debattartikel i Borås Tidning. Bonus-malus är altså den skattekonstruktion som innebär att nya fordon som anses ha låga utsläpp får en bonus vid köpet som betalas genom högre fordonsskatt på övriga nya fordon. Tanken är att stimulera försäljning av mer miljövänliga fordon, tex elbilar, och finansiera bonusen (upp till 60.000 per fordon) inom systemet, utanför statsbudgeten. Saken kompliceras dock av att beräkningen av utsläppens storlek förändras genom en ny enhetlig EU-beräkningsmodell som införs den 1 september i år. De sammantagna effekterna av det i Sverige beslutade Bonus-malus-systemet och de nya EU-reglerna blir väldigt dramatiska för många fordonstyper. Fullt så stora effekter var det nog ingen som räknade med när bonus-malus-systemet beslutades. 

Som vi nämner i artikeln har man löst situationen för husbilar genom att Transportstyrelsen gör en skälighetsbedömning av utsläppens påverkan på fordonsskatten. Samma typ av undantag bör göras för en rad andra större och tyngre fordon som behövs i vårt samhälle. Risken är annars att många avstår från att byta till modernare och miljövänligare bilar och i stället fortsätter köra med äldre fordon med lägre fordonsskatt. Det vore knappast en vinst för miljön. Samtidigt anser vi att det behövs en total översyn av hela systemet med bonus-malus. Inte minst är det stötande att man tar in mer skatt än man betalar ut i bonus. Det betyder att transportsektorn överbeskattas, och i slutänden hamnar notan hos konmsumenterna i form av högre framtkostnader och dyrare varor i butiken.


Kritiken mot orimlig skattehöjning på husbilar gav resultat

2019-07-23

Jag har vid flera tillfällen ifrågasatt den orimliga effekten av det skärpta "bonus-malus-systemet", dvs den skärpta skatten på bilar med högre koldioxidutsläpp som finansierar subventioner av bilar med lägre utsläpp. I grunden det ett märkligt system, eftersom koldioxiden ju redan beskattas hårt via bränslet, som belastas med världens högsta koldioxidskatt. Det finns väldigt liten anledning att utöver detta även beskatta bilarna, eftersom en bils utsläpp helt beror på antal körda kilometer - inte på bilen i sig. Den 1 juli 2018 höjdes fordonsskatten kraftigt för många fordon och den 1 september i år är det dags igen. Ovanpå detta har dessutom Transportstyrelsen aviserat ett nytt sätt att beräkna utsläppen som kommer att driva upp skatten ytterligare för många större och tyngre fordon.

Det nya "Bonus-Malus"-systemet får orimliga effekter för flera grupper. Exempelvis slår det mot större fordon som används i arbetet av exempelvis hantverkare (du får notan förr eller senare), det slår mot större familjer som behöver stor bil och det slår mot människor med funktionshinder som kanske behöver en bil som bekvämt rymmer en rullstol. För att bara nämna några exempel.

En annan effekt är att det medför en extrem skattehöjning för nya husbilar, där vi talar om tiotusentals kronor i skattehöjning. Effekten blir sam sagt dessutom extra stor på grund av att Transportstyrelsen alltså aviserat beräkning av utsläpp på ett nytt hårdare sätt för nya husbilar. Detta gör såklart att äldre husbilar rullar längre i stället för att människor byter till nyare, säkrare och mer bränslesnåla husbilar. En så hög skatt gör det  också mindre intressant att turista på hemmaplan, vilket ju anses önskvärt för att vi ska flyga mindre utomlands. Samtidigt som politiker säger sig vilja gynna den svenska besöksnäringen skulle detta inneburit motsatsen. Som vanligt vet inte den ena klimatpolitiska handen vad den andra gör. 

Från både Riksdagens Bilnätverk och från moderata partikolleger har det kommit skarp kritik mot de orimliga effekterna av det skärpta "Bonus-Malus" och den nya skatteberäkningsmodellen som Transportstyrelsen aviserat. I dag kom så plötsligt beskedet från Transportstyrelsen att husbilar kommer att undantas och att skatten kommer att beräknas på samma sätt som tidigare. Det är såklart välkommet, även om Bonus-Malus kommer att öka skatten en del oavsett. Frågan är också hur vi ska hantera de övriga orimliga effekterna som systemet får, exempelvis dem jag räknade upp ovan?

Diskussionen om Bonus Malus och fordonsskatterna lär fortsätta. Parallellt med diskussionen om beskattningen av bensin och diesel och om det är rimligt att Sverige har världens i särklass högsta koldioxidskatt. Allt detta sammantaget leder till en helt orimlig beskattning av personbilssektorn.