Mina anföranden, debatter, motioner och frågor till ministrarna

Minnesvärt från riksdagen
Mina vallöften inför valet 2006
Mina riksdagsuppdrag/engagemang
Min kalender/dagbok
>>Mina anföranden, motioner mm
Mina debattartiklar
Övrig mediabevakning
Den nya regeringens politik
Riksdagens hemsida
 

Mina anföranden och debatter i riksdagens kammare

Här är några av mina längre anföranden i riksdagen (se även bloggen respektive datum):
Från och med 31/12 2018 uppdaterar jag inte listan nedan längre, eftersom alla debatter numera sparas som videofiler på min min sida hos Riksdagen. Följ denna länk! 

Anförande om Allmänna bidrag till kommuner och kommunernas ekonomi, FiU3, 21 december 2018
Anförande om arbetsmarknad, matchning och arbetsförmedling, AU16, 20 juni 2018
Anförande om ändringsbudget ("amnesti för 9000 ensamkommande"), FiU 2018:49, 4 juni 2018
Anförande om införande av karensavdrag i stället för karensdag, SfU 24, 23 maj 2018
Anförande om utvecklingen i den kommunala sektorn, FiU8 27 september 2017
Anförande om Kommunala frågor och valfrihet i välfärden, FiU26 23 februari 2017
Anförande om nytt regelverk kring upphandling (läs mer på arbetsmarknadsbloggen den 30/11 2016)
Anförande om Bank- försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, FiU22, 13 april 2016
Anförande om kommunala frågor samt valfrihet i välfärden, FiU26, 16 mars 2016
Anförande om extra ändringsbudget (för täckande av migrationskostnader), 9 december 2015
Anförande om vårdnadsbidraget, 18 november 2015
Anförande om utvecklingen inom den kommunala sektorn 4 juni 2015
Anförande om studiemedel 10 december 2013
Anförande vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning 10 december 2013
Anförande angående höjd brytpunkt för statlig skatt, FiU16 4 december 2013
Interpellationsdebatt om Arbetsmiljö 2013-11-05
Anförande om studiemedel vid utlandsstudier mm 2013-10-02
Interpellationsdebatt om ungdomsarbetslösheten 2013-08-22
Anförande vuxenutbildning 2013-03-27
Anförande om studiemedel, 2012-12-17
Anförande om vuxenutbildning, 2012-02-22
Anförande om oppositionens förslag till vissa förändringar i sjukförsäkringsreformen, 2011-06-12
Anförande om vissa skolfrågor och om Alliansens samlade skolreformer, 2011-06-14
Anförande om vuxenutbildningen och dess betydelse för arbetslinjen, 2011-04-14.
Anförande om trängselskatter i Göteborg och förslag om en statlig investeringsbudget för infrastruktur, 2010-05-26.
Anförande angånde motioner om utökad ledighetslagstiftning mm, 2010-05-05
Anförande om jämställdhet och ifrågasättande av könskvotering till bolagsstyrelser mm, 2010-03-11
Anförande om arbetsrätt, oppositionens jobbpolitik och den svenska modellen, 2010-03-04
Interpellationsdebatt om sjukförsäkringsreformen, 2009-12-22
Anförande om sjukförsäkringsreformen, 2009-12-16
Anförande om arbetsförmedlingens roll i sjukförsäkringsreformens sista steg, 2009-12-06
Anförande om arbetsrättsliga frågor och den svenska modellen, 2009-02-26
Anförande om "Bättre införande av EU:s Byggplatsdirektiv i svensk arbetsmiljölagstiftning", 2008-11-12
Anförande om "En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete", 2008-06-04
Anförande om möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag, 2008-05-20
Anförande om prövningstillstånd i Arbetsdomstolen mm 2008-05-15
Anförande om ny instansordning för arbetsmiljöärenden 2008-05-15
Anförande om avskaffande av förmögenhetsskatten 2007-12-14
Anförande om förändringen av fastighetsskatten 2007-12-14
Anförande om infrastrukturinvesteringar i Sverige 2007-10-18
Anförande arbetsrätt 2007-03-29
Anförande arbetsrätt och EU:s grönbok 2007-03-28
Anförande om kommunernas inflytande över trafiksäkerheten, 2007-03-15

Alla mina övriga anföranden, debatter och repliker i riksdagens kammare finns samlade på riksdagens hemsida under rubriken "Sagt och gjort av Jan Ericson (m)". Allt som varje ledamot säger i kammaren sorteras under varje ledamots namn.

Gå direkt till "min" sida hos Riksdagen!


 

KU-anmälningar

KU-anmälan 9 juli 2020 mot justitieminister Morgan Johansson angående vilseledande uppgifter i sociala medier om friskolors vägran att redovisa elevernas resultat. Frågan ännu ej behandlad av KU.

KU-anmälan 29 januari 2020 mot energiminister Anders Ygeman (S) angående felaktiga uppgifter i sociala medier om allvarliga skador på Ringhals 1.  Min anmälan medförde att ett enigt KU riktade kritik mot ministern.

KU-anmälan 15 juni 2017 mot justitieminister Morgan Johansson (S) angående vilseledande uttalanden om arbetsmarknadsläget. Min anmälan medförde att ett enigt KU riktade kritik mot ministern.

KU-anmälan 20 juli 2015 mot statsminister Stefan Löfvén angående vem som är Sveriges vice statsminister. Konstitutionsutskottet beslutade vid sin efterföljande granskning att rikta kritik mot statsministern i enlighet med min anmälan.


Läs mer om mina KU-anmälningar på denna sida där jag redovisar bakgrunden till min anmälan och KU:s hela beslut.

 

Mina frågor och interpellationer till ministrar och statsråd

Svar från ansvarig minister/statsråd samt videoupptagning av interpellationsdebatten mellan mig och ministern/statsrådet finns på "min" sida på riksdagens webplats. Jag redovisar även min interpellation i sin helhet på bloggen samma dag som frågan ställs, samt lägger ut referat och videoupptagning från debatten på bloggen efter debatten. Från och med 1/6 2018 uppdaterar jag inte listan nedan längre, eftersom alla debatter numera sparas som videofiler på min min sida hos Riksdagen. Följ denna länk! 

2018-05-25
Interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson (S) om Trygghet för Brevbärare

2018-02-06
Interpellationsdebatt med bostadsminister Peter Eriksson (MP) om Boverkets föreskrifter för vedspisar

2018-01-19 (Debatt 2018-02-02)
Interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) angående Reformering av Arbetsförmedlingen

2018-01-18
Skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: Arbetsförmedlingens Platsbank

2017-12-08
Skriftlig fråga till statsminister Stefan Löfven: Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen

2017-10-23 (Debatt 2017-11-14)
Interpellation till miggrationsminister Heléne Fritzon angående kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande.

2017-10-27 (Debatt 2017-11-07)
Interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) angående arbetslösheten i Sverige.

2017-10-27 (Debatt 2017-11-07)
Interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) angående den tudelade svenska arbetsmarknaden.

2017-06-01 Frågestund
Frågar utrikesminister Margit Wallström om vad hon avser att göra åt händelserna vid Svenska Institutet. (Läs mer på denna sida

2017-05-18 (Debatt 2017-06-13)
Interpellation till utrikesminister Margit Wallström (S) (dock besvarad av handelsminister Ann Linde (S)) rörande åsiktsregistreringen och misstänkta brott vid Svenska Institutet. Läs min interpellation och ministerns svar, samt protokollet från debatten på denna sida.

2016-12-12 (Debatt 2017-01-20)
Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar

2016-10-21 (Debatt 2016-11-11)
Interpellation om anslagshöjningen till kommunerna

2016-09-28 (Debatt 2016-10-21)
Interpellation om Migrationsverkets stora obetalda skuld till kommunerna

2016-08-10 (Debatt 2016-09-08)
Min interpellation om studiemedel för körkort
Svaret från statsrådet Helene Hellmark Knutsson
Mitt huvudanförande i debatten

2015-05-12 (Debatt 2015-06-23)
Min interpellation om vallöftesbrottet med höjd bensinskatt
Svaret från finansminister Magdalena Andersson
Mitt korta huvudanförande i debatten
Riksdagens videoupptagning av debatten med finansministern

2015-04-16 (Debatt 2015-06-05)
Min interpellation om oskäliga förseningsavgifter vid sent inbetald trängselskatt
Mitt korta huvudanförande i debatten
Riksdagens videoupptagning av debatten med finansministern

2015-03-27 (Debatt 2015-05-22)
Min interpellation om regeringens brutna vallöften om ROT-avdraget mm
Finansministerns svar
Riksdagsdebatten med finansministern

2015-02-13 (Debatt 2015-03-20)
Interpellation om riskerna med Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar
Riksdagsdebatten med finansministern 2015-03-20

2015-02-13 (Debatt 2015-03-20)
Interpellation om den svenska produktivitetstillväxten
Riksdagsdebatten med finansministern 2015-03-20

2015-02-13 (Debatt 2015-03-20)
Interpellation om hur vi får fler äldre att arbeta längre
Riksdagsdebatten med finansministern 2015-03-20

2014-12-19 (Debatt 2015-01-20)
Interpellation om genomförandet av ytterligare nedsättning av arbetsgivareavgifter för unga.
Riksdagsdebatten med finansministern 20 januari 2015

2014-11-08 (Debatt 2014-11-28)
Interpellation om sysselsättningseffekt av särskild löneskatt för pensionärer

Interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S) den 28 november 2014

214-11-20 (Debatt 2014-11-27)
Min interpellation om kostnaderna för stoppet av byggandet av Förbifart Stockholm

Interpellationsdebatt med infrastrukturminister Anna Johansson (S) den 27 november 2014.

Interpellationsdebatter med finansminister Magdalena Andersson (S) den 18 november 2014:
Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft
Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden
Sysselsättningseffekter av begränsning av uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt

2014-10-30 (Debatt 2014-11-18)
Sysselsättningseffekter av avtrappning av jobbskatteavdraget

2014-10-30 (Debatt 2014-11-18)
Sysselsättningseffekter av begransning av upprakningen av gransen for statlig inkomstskatt

2014-10-30 (Debatt 2014-11-18)
Sysselsättningseffekter av slopad nedsattning av socialavgifterna for unga

Skriftlig fråga 28 februari 2014 till Justitieminister Beatrice Ask (M):
Stärkt patentskydd för företagare
Svaret från justitieministern

Skriftlig fråga 28 februari 2014 till näringsminister Annie Lööf (C)/Anders Borg (M):
Utvidgat ROT och RUT
Svaret från finansministern
(som hanterade frågan i stället för näringsministern)

Riksdagens frågestund 31 maj 2012
Fråga till statsrådet Nyamko Sabuni angående resurser inom Vuxenutbildningen.
I riksdagens videoupptagning går det att höra min fråga och därefter ministerns svar.

Riksdagens frågestund 17 november 2011
Fråga till statsrådet Nyamko Sabuni angående Yrkeshögskolan


Skriftlig fråga 2008/09:644 till näringsminister Maud Olofsson (c):
Fråga angående Körkorts- och ID-fotografering
Svaret från Näringsministern

Skriftlig fråga 2007/08:1257 till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c):
Fråga angående tillämpning av djurskyddslagstiftningen

Svaret från jordbruksministern

Skriftlig fråga 2007/08:878 till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (m):
Fråga rörande försämrad tillgång till TV-utbud efter digitaliseringen av TV-nätet
Svaret från kulturministern

Skriftlig fråga 2007/08:577 till jusititeminister Beatrice Ask (m):
Regelverk om kreditinformation vid SMS-lån och andra snabbkrediter

Svaret från justitieministern

Skriftlig fråga 2006/07:1492 till miljöminister Andreas Carlgren/jordbruksminister Eskil Erlandsson (c):
Fråga angående bekämpning av den Spanska Skogssnigeln ("mördarsnigeln")

Svaret från miljöministern

Skriftlig fråga 2006/07:488 till äldreomsorgsminister Maria Larsson (kd):
Fråga om bostadsanpassningsbidrag
Bakgrund: PM från riksdagens utredningstjänst
Svaret från äldreomsorgsministern

Skriftlig fråga 2006/07:215 till socialminister Göran Hägglund (kd):
Fråga om införande av vårdnadsbidrag

Svaret från socialministern


 

Mina riksdagsmotioner

Här samlar jag alla mina riksdagsmotioner sedan jag blev invald i riksdagen 2006.

Blogginlägg som rör resultatet av mina riksdagsmotioner har jag samlat här och mer information om motionernas hantering i riksdagen finns på "min sida" på riksdagens webbplats.Politiska förtroendeuppdrag, riksdagsarbetet och inkomstgarantin:

Motion 2015/16:2557 av Finn Bengtsson, Jan Ericson mfl (M) Fri motionsrätt

Motion 2014/15:2411 av Jan Ericson (M) och Finn Bengtsson (M): Allmana motioner från ledamoter

Motion 2011/12:K343 av Jan Ericson (M): En värdigare motionshantering

Motion 2010/11:K315 av Jan Ericson (M): Generösare hantering av riksdagsmotioner

Motion 2010/11:K314 av Jan Ericson (M) och Cecilie Tenfjord Toftby (M):
Översyn av det kommunala partistödet

Motion 2009/10:K375 av Jan Ericson (m): En värdigare motionshantering

Motion 2009/10:K373 av Jan Ericson (m): Motionsrätt året runt

Motion 2008/09:K243 av Jan Ericson (m): Ledighet för politiska uppdrag

Motion 2007/08:K271 av Jan Ericson (M): Riksdagens och statsrådens inkomstgarantier

Motion 2007/08:K294 av Jan Ericson och Ulrika Karlsson (m):Förläng den allmänna motionstidenÖvergripande budgetmotioner finansutskottet:

2018/19:2944  Samhällsekonomi och finansförvaltning

2018/19:2938  Allmänna bidrag till kommuner

2017/18:3851 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (moderat kommittémotion)

2017/18:3870 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (moderat kommittémotion)

2016/17:3322 Allmänna bidrag till kommuner

2016/17:3321 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2015/16:2635 av Ulf Kristersson, Jan Ericson mfl (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2015/16:3088 av Ulf Kristersson, Jan Ericson mfl (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2015/16:1752 av Ulf Kristersson, Jan Ericson mfl (M) Offentlig upphandling


Finansmarknaden och banksektorn:

Motion 2014/15:690 av Jan Ericson (M): Värdetransportföretagens kontanthantering

Motion 2014/15:692 av Jan Ericson (M): Bankernas kontanthantering

Motion 2014/15:965 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot ockerräntor

Motion 2012/13:C401 av Jan Ericson (M): Krafttag mot ockerräntor


Kommuner och myndigheter:


A2020/21 Avveckling av myndigheten för arbetsmiljökunskap

2020/21 Avveckling av myndigheten för kulturanalys

2020/21 Avveckling av jämställdhetsmyndigheten

2020/21 Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

2019/20 Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

2019/20 Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019/20 Avskaffa jämställdhetsmyndigheten

2019/20 Avveckling av myndigheten för kulturanalys

2018/19:1835  Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning


2018/19:1832  Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten

2016/17:1569 Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök

Motion 2015/16:1892 av Jan Ericson (M) Avgiftsbeläggning av myndighetsbesok

Motion 2015/16:1279 av Jan Ericson (M) Kommunala tillsynsavgifter

Motion 2011/12:Kr302 av Jan Ericson (M): Kommunala lotterier

Motion 2010/11:Fi237 av Jan Ericson (M): Resultatutjämningsfond för kommunerna

Motion 2010/11:Fi236 av Jan Ericson (M): Avgiftsbeläggning av myndighetsutövning

Motion 2009/10:/Fi284 av Jan Ericson (m): Resultatutjämningsfond för kommunerna

Motion 2008/09:Fi219 av Jan Ericson (m): Undantag i lagen om offentlig upphandling


Infrastruktur:


2018/19:1828  Redovisning av infrastrukturinvesteringar

2017/18:2269 Järnvägen Borås-Göteborg

2017/18:389 Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2014/15:689 av Jan Ericson (M): Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2010/11:T323 av Jan Ericson (M), Cecilie Tenfjord Toftby (M), och Ulrik Nilsson (M):
Fortsatt utredning av Götalandsbanan

Motion 2010/11:T320 av Jan Ericson (M), Cecilie Tenfjord Toftby (M), och Ulrik Nilsson (M):
Prioritering av ny järnväg sträckan Borås-Göteborg

Motion 2010/11:T303 av Jan Ericson (M): Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2009/10:Sk478 av Betty Malmberg (m), Jan Ericson (m) mfl: Europakorridoren

Motion 2009/10:Fi285 av Jan Ericson (m): Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2009/10:T241 av Bengt-Anders Johansson (m) och Jan Ericson (m): Utbyggnad av Riksväg 27

Motion 2008/09:T250 av Hans Rothenberg och Jan Ericson (m): Trafikavgifter för utlandsregistrerade fordon

Motion 2007/08:Fi250 av Jan Ericson och Maria Plass (m): Redovisning och avskrivning av infrastruktursatsningar

Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg mfl (fp,m,c och kd) Infrastrukturen i Göteborg och Västsverige


Näringsliv och arbetsmarknad:


2020/21 Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

2020/21 Avskaffa kravet på hotelltillstånd

2020/21 Permanenta pandemins regelförenklingar för företagen

2020/21 Redovisning av arbetsgivareavgift

2018/19:1837  Alternativa arbetsförmedlingar


2018/19:1818  Gårdförsäljning av livsmedel och alkohol


2017/18:2766 Kommunala tillsynsavgifter

2017/18:2822 Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen

2017/18:2760 Avgiftsbeläggning för myndighetsbesök

2017/18:2274 Regelförenkling för näringslivet

2017/18:2248 Minerallagen

2017/18:394 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

2017/18:399 Alternativa arbetsförmedlingar

2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

2016/17:1581 Kommunala tillsynsavgifter

2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

2016/17:1592 Alternativa arbetsförmedlingar

2016/17:1555 Krav på att regeringen ska följa sysselsättningsutvecklingen

Motion 2015/16:1280 av Jan Ericson REP avdrag ("RUT-avdrag" för reparationstjänster)

Motion 2015/16:1272 av Jan Ericson (M) Alternativa arbetsformedlingar (Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen)

Motion 2015/16:2584 av Finn Bengtsson, Jan Ericson mfl (M) Fokus på sysselsättningen

Motion 2015/16:246 av Jan Ericson (M) Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker

Motion 2015/16:242 av Jan Ericson (M) Gårdsforsaljning av livsmedel och alkohol

Motion 2014/15:667 av Jan Ericson (M): Skattereduktion för reparationstjänster ("REP-avdrag")

Motion 2014/15:675 av Jan Ericson (M): Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2014/15:2415 av Jan Ericson (M): Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen

Motion 2014/15:665 av Jan Ericson (M): Gårdsforsaljning av livsmedel och alkohol

Motion 2014/15:686 av Jan Ericson (M): Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker

Motion 2014/15:674 av Jan Ericson (M): Minerallagen

Motion 2014/15:662 av Jan Ericson (M): Forenklad lagstiftning kring livsmedelshantering

Motion 2013/14:Sk272 av Jan Ericson (m): Inforande av REP-avdrag

Motion 2013/14:A252 av Jan Ericson (m): Alternativa arbetsformedlingar

Motion 2013/14:F1224 av Jan Ericson (m): Ändring av kreditupplysningslagen

Motion 2013/14:C275 av Jan Ericson (m): Ångerratt vid hem- och telefonförsaljning till enskild naringsidkare

Motion 2013/14:F1220 av Jan Ericson (m): Bankernas skyldighet till rimlig kontanthantering

Motion 2013/14:N246 av Jan Ericson (m): Bolagsverkets avgifter

Motion 2013/14:N247 av Jan Ericson (m): Bolagsverkets effektivitet

Motion 2013/14:Mj291 av Jan Ericson (m): Förenklad lagstiftning kring livsmedelshantering

Motion 2013/14:N245 av Jan Ericson (m): Insamling av uppgifter från företag

Motion 2013/14:Fi219 av Jan Ericson (m): Kommunala tillsynsavgifter

Motion 2013/14:Ju408 av Lars-Arne Staxäng, Jan Ericson (m): Motverkande av bluffakturor

Motion 2013/14:N251 av Jan Ericson (m): Osund konkurrens fran offentliga sektorn mot naringslivet

Motion 2013/14:So341 av Jan Ericson (m): Obligatorsikt inforande av LOV (lagen om valfrihet)

Motion 2013/14:Mj292 av Jan Ericson (m): Regelverket kring gårdsforsaljning av livsmedel och alkohol

Motion 2013/14:Ju409 av Jan Ericson (m): Skärpta straff vid fakturabedragerier

Motion 2013/14:Fi223 av Jan Ericson (m): Strategi för gynnande av småforetag vid offentlig upphandling

Motion 2013/14:N250 av Jan Ericson (m): Strategi för skydd av svenska patent och innovationer

Motion 2013/14:A251 av Jan Ericson (m): Utvärdering av lagen om diskrimineringsersattning

Motion 2013/14:Fi221 av Jan Ericson (m): Värdetransportforetagens kontanthantering

Motion 2012/13:A361 av Jan Ericson (M): Alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar

Motion 2012/13:N374 av Jan Ericson (M): Översyn av minerallagen

Motion 2012/13:K361 av Jan Ericson (M): Fler tidsbegränsade förordnanden för höga offentliga befattningshavare

Motion 2012/13:Ju378 av Jan Ericson (M): Personligt ansvar för offentliganställda vid grova tjänstefel

Motion 2012/13:Fi279 av Jan Ericson (M): Rätt till anställning till 70 års ålder hos statliga arbetsgivare

Motion 2012/13:A359 av Jan Ericson (M): Fler heltidstjänster i offentlig sektor

Motion 2012/13:So556 av Jan Ericson (M): Underlättande av gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2011/12:Fi262 av Jan Ericson (M): Förändring av kreditupplysningslagen

Motion 2010/11:Sk310 av Jan Ericson (M): Översyn av fåmansbolagsreglerna

Motion 2010/11:N295 av Jan Ericson (M): Samordning vid insamling av uppgifter från företag

Motion 2010/11:So377 av Jan Ericson (M): Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2010/11:A289 av Jan Ericson (M) och Cecilie Tenfjord Toftby (M):
Ångervecka vid telefonförsäljning även för företag

Motion 2010/11:A289 av Jan Ericson (M): Rätten att arbeta längre efter pension

Motion 2009/10:N393 av Jan Ericson (m): Förbättring av uppfinnares möjligheter att rättsligt försvara sina patent

Motion 2009/10:C433 av Jan Ericson (m): Översyn av fastighetsmäklarlagstiftningen

Motion 2008/09:T255 av Jan Ericson (m): Tillgänglighet till bensinstationer

Motion 2008/09:Mj269 av Jan Ericson (m): Miljösaneringsansvar vid överlåtelse av bensinstation

Motion 2008/09:MJ268 av Jan Ericson (m): Miljöregler och inspektioner av bensinstationer

Motion 2008/09:Mj267 av Jan Ericson (m): Översyn av lagstiftningen kring livsmedelshantering

Motion 2008/09:N412 av Cecilie Tenfjord Toftby och Jan Ericson (m):
Stoppa kommunerns osunda konkurrens

Motion 2008/09:N242 av Jan Ericson (m): Översyn av EU:s konkurrensregler

Motion 2008/09:Fi220 av Jan Ericson (m): Översyn av lagen om offentlig upphandling

Motion 2008/09:C467 av Ulrika Karlsson och Jan Ericson (m): Stärk den fria etableringsrätten

Motion 2008/09:Sf248 av Jan Ericson (m): Egenföretagare och det sociala skyddsnätet

Motion 2008/09:Sf247 av Jan Ericson (m): Översyn av de sociala ersättningssystemen för egenföretagare

Motion 2008/09:Sf246 av Jan Ericson (m): Utvärdera företagens kostnader för sjuklöneansvaret

Motion 2008/09:Sk243 av Jan Ericson (m): Redovisning av arbetsgivareavgifter på lönebesked

Motion 2008/09:So289 av Jan Ericson (m): Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2008/09:Ju250 av Jan Ericson (m): Privata företags medverkan vid brottsbekämpning

Motion 2008/09:N239 av Jan Ericson (m): Statistikuppgifter från företag

Motion 2007/08:C234 av Jan Ericson (m):Förmånsrättsreglerna vid konkurser

Motion 2007/08:C232 av Jan Ericson (m):Avskaffa revisionsplikten i mindre bolag

Motion 2007/08:Ub337 av Jan Ericson och Elisabeth Svantesson (m):
Finansiering av omställningsutbildningar på arbetsmarknaden

Motion 2007/08:So368 av Jan Ericson (m):Apotekets försäljning av handelsvaror

Motion 2007/08:Sk289 av Jan Ericson (m):Reducering av fåmansbolagsreglerna

Motion 2007/08:C387 av Ulrika Karlsson och Jan Ericson (m):
Förstärk den fria etableringsrätten enligt Plan-och Bygglagen

Motion 2007/08:N217 av Jan Ericson (m):Avveckla institutet för tillväxtpolitiska studier

Motion 2007/08:N211 av Ulf Sjösten och Jan Ericson (m): Stärk konkurrensverkets befogenheter

Motion 2007/08:K295 av Jan Ericson (m):Presstödet och reklamskatten

Motion 2007/08:So253 av Jan Ericson (m):Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé mfl (m): Omreglera den svenska spelmarknaden


Forsknings- och utbildningsfrågor:


2020/21 Avskaffande av statens stöd till genusforskning

2019/20 Avskaffa statens stöd till genusforskning


2018/19:1831  Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning


2018/19:1826  Avskaffa statens stöd till genusforskning

2017/18:387 Avskaffa statens stöd till genusforskning

2017/18:396 Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

2016/17:130 Avskaffa nationella sekretariatet för genusforskning

2016/17:246 Avskaffa statens stöd till genusforskning

Motion 2015/16:1756 av Jan Ericson (M) Avskaffa statens stöd till genusforskning

Motion 2015/16:1277 av Jan Ericson (M) Avskaffa Nationella sekretariatet for genusforskning

Motion 2009/10:/Ub462 av Jan Ericson (m): Avskaffande av den återstående fribeloppsgränsen för studiemedel

Motion 2008/09:Ub281 av Jan Ericson (m): Översyn av läroplaner

Motion 2008/09:Ub283 av Jan Ericson (m): Avskaffa fribeloppsgränsen vid beräkning av studiemedel

Motion 2008/09:Ub282 av Jan Ericson (m): Låt bankerna ta över hanteringen av studiemedel från CSN

Motion 2008/09:Ub551 av Cecilie Tenfjord Toftby och Jan Ericson (m):
En svensk universitetsutbildning för kiropraktorer

Motion 2008/09:Ub552 av Cecilie Tenfjord Toftby och Jan Ericson (m):
Utöka antalet platser på läkarutbildningen

Motion 2007/08:Ub242 av Jan Ericson och Ulf Sjösten (m):Utökning av antalet platser på läkarutbildningarna

Motion 2007/08:Ub241 av Jan Ericson och Ulf Sjösten (m):En svensk universitetsutbildning för kiropraktorer


Miljö, energi och djurskyddsfrågor:


2020/21 Ersättning till närboende vid vindkraftetablering

2020/21 Forskning om nästa generations kärnkraft

2020/21 Pant på batterier

2020/21 Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

2020/21 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

2019/20 Pant på batterier

2019/20 Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

2018/19:1829  Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud


2018/19:1823  Lätta på regelverket för hur djur får vistas utomhus

2018/19:1851  Skärpning av straff för smuggling av djur

2018/19:1858  Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

2018/19:1817  Pant på lågenergilampor

2018/19:1816  Pant på batterier

2017/18:2764 Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

2017/18:2765 Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

2017/18:2268 Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen

2017/18:398 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

2017/18:2265 Skärpning av straff för smuggling av djur

2017/18:2246 Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar

2017/18:397 Pant på batterier

2017/18:392 Avregistrering av skrotbilar

2017/18:393 Alternativ till användningen av vägsalt

2017/18:3768 Strategi för att fasa ut djurförsök

2017/18:386 Pant på lågenergilampor

2016/17:129 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

2016/17:131 Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen

2016/17:1571 Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2015/16:1273 av Jan Ericson (M) Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen

Motion 2015/16:1274 av Jan Ericson (M) Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2014/15:671 av Jan Ericson (M): Pant på batterier

Motion 2014/15:687 av Jan Ericson (M): Pant på lågenergilampor

Motion 2014/15:688 av Jan Ericson (M): Kärnkraftverkens spillvatten

Motion 2014/15:664 av Jan Ericson (M): Fångst av vilda djur med levande lockfaglar

Motion 2014/15:663 av Jan Ericson (M): Modernare jaktmetoder

Motion 2014/15:680 av Jan Ericson (M): Grytjakt

Motion 2014/15:684 av Jan Ericson (M): Godsjakt på uppfodda fåglar

Motion 2014/15:685 av Jan Ericson (M): Levandefångst i fällor eller snaror

Motion 2013/14:Mj297 av Jan Ericson (m): Översyn av skogsvårdslagen

Motion 2013/14:Mj316 av Jan Ericson (m): Djurvänligare kycklinguppfödning

Motion 2013/14:Mj293 av Jan Ericson (m): Utökad möjlighet till miljövanlig bekampning

Motion 2012/13:Mj440 av Jan Ericson (M): Införande av pantsystem för batterier

Motion 2012/13:Mj434 av Jan Ericson (M): Införande av pantsystem för lågenergilampor

Motion 2012/13:MJ439 av Jan Ericson (M): Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar

Motion 2012/13:MJ438 av Jan Ericson (M): Underlättande av mer miljövänligt skogsbruk

Motion 2012/13:MJ437 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel

Motion 2012/13:MJ436 av Jan Ericson (M): Utveckling av moderna och mer humana jaktmetoder

Motion 2012/13:MJ435 av Jan Ericson (M): Förbud mot grytjakt

Motion 2012/13:MJ433 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot oetiska inslag inom kycklinguppfödning och äggproduktion

Motion 2011/12:MJ400 av Jan Ericson (M): Överväg förbud mot godsjakt på uppfödda fåglar

Motion 2011/12:MJ404 av Jan Ericson (M): Utveckling av nya slaktmetoder för höns och kycklingar

Motion 2011/12:MJ403 av Jan Ericson (M): Ökad möjlighet för grisar att vistas utomhus

Motion 2011/12:MJ401 av Jan Ericson (M):Förbjud levandefångst i fällor eller snaror

Motion 2011/12:Fi261 av Jan Ericson (M):Överväg försäljning av statens överskott av utsläppsrätter

Motion 2011/12:MJ402 av Jan Ericson (M):Översyn av oönskade effekter av miljölagstiftningen

Motion 2010/11:T302 av Jan Ericson (M): Alternativ till användningen av vägsalt

Motion 2010/11:N296 av Jan Ericson (M): Bättre utnyttjande av kärnkrftsverkens spillvatten

Motion 2010/11:Mj320 av Jan Ericson (M): Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel

Motion 2010/11:Mj319 av Jan Ericson (M): Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2010/11:Mj318 av Jan Ericson (M): Handlingsplan mot onödiga djurförsök

Motion 2010/11:Mj317 av Jan Ericson (M): Förbud mot kastrering av obedövade smågrisar

Motion 2009/10:N392 av Jan Ericson (m): Avyttring av Vattenfalls anläggningar för kolkraftproduktion

Motion 2009/10:N391 av Jan Ericson (m): Uppsättande av laddstationer

Motion 2009/10:N383 av Jan Ericson (m): Utveckling av elfordon

Motion 2009/10:MJ412 av Jan Ericson (m): Krafttag mot dumpning av avfall i våra vatten

Motion 2009/10:MJ411 av Jan Ericson (m): Pant på lågenergilampor

Motion 2009/10:MJ410 av Jan Ericson (m): Svensk klimatpolitik

Motion 2009/10:MJ408 av Jan Ericson (m): Miljövänlig skogsavverkning

Motion 2009/10:MJ407 av Jan Ericson (m): Ersättning till enskild vid registrering av nyckelbiotop

Motion 2009/10:MJ406 av Jan Ericson (m): Havs- och Vattenmiljömyndighetens placering

Motion 2009/10:C462 av Jan Ericson (m): Ersättning till närboende vid vindkraftetablering

Motion 2008/09:Mj263 av Jan Ericson (m): Översyn miljösanktionsavgifter

Motion 2008/09:T254 av Jan Ericson (m): Avregistrering av skrotbilar

Motion 2008/09:N241 av Jan Ericson (m): Förbättrade möjligheter till småskalig elproduktion

Motion 2008/09:Mj266 av Jan Ericson (m): En svenskt etanolpolicy

Motion 2008/09:N240 av Jan Ericson (m): Svensk kolkraft

Motion 2008/09:Mj265 av Jan Ericson (m): Ge Jordbruksverket samlat ansvar för kampen mot "mördarsnigeln"

Motion 2008/09:Mj264 av Jan Ericson (m): Riktade forskningsmedel för bekämpning av "mördarsnigeln"

Motion 2007/08:MJ226 av Ulf Sjösten och Jan Ericson (m): Rimligare miljösanktionsavgifter

Motion 2007/08:Mj268 av Jan Ericson (m):Översyn av miljölagstiftningen - tillagning av mat på skolor/äldreboenden


Skattefrågor:


2020/21 Återställ förtroendet för vårt skattesystem

2020/21 Avskaffande av fastighetstaxeringen

2020/21 Långsiktig plan för skattesänkningar

2020/21 Bonus-malus och WLTP

2020/21 Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

2020/21 Sänk förseningsavgiften vid mindre skatteinbetalningar

2020/21 Ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser

2019/20 Översyn av regelverket kring bonus-malus

2018/19:1847  Avskaffande av fastighetstaxeringen


2018/19:1846  Sänkt förseningsavgift vid mindre skatteinbetalningar

2018/19:1841  Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

2018/19:1840  Utvidgning av REP-avdraget

2018/19:1833  Ta bort förmångsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser

2017/18:2275 Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

2017/18:2260 Utvidgning av REP-avdraget

2017/18:2263 Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

2017/18:2264 Avskaffande av fastighetstaxeringen

2017/18:2266 Slopa reklamskatten för ideella föreningar

2017/18:1276 Värnskatten

2016/17:1577 Utvidgning av REP-avdraget

2016/17:1454 Värnskattens avskaffande

Motion 2015/16:1278 av Jan Ericson (M) Avskaffa fastighetstaxeringen

Motion 2015/16:1712 av Finn Bengtsson, Jan Ericson mfl (M) Avskaffande av Värnskatten

Motion 2014/15:681 av Jan Ericson (M): Avskaffa fastighetstaxeringen

Motion 2014/15:2656 av Jan Ericson (M): Värnskatten

Motion 2014/15:2308 av Jan Ericson (M): Vardering av bilforman vid anskaffning av extrautrustning

Motion 2013/14:Sk269 av Jan Ericson (m): Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2013/14:Sk266 av Jan Ericson (m): Deklarationsforenklingar for enskilda naringsidkare

Motion 2013/14:Sk270 av Jan Ericson (m): Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2013/14:Sk265 av Jan Ericson (m): Översyn av stampelskatter vid fastighetskop

Motion 2012/13:Sk402 av Jan Ericson (M): Skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster

Motion 2010/11:Sk441 av Finn Bengtsson (M) och Jan Ericson (M): Avskaffande av värnskatten

Motion 2010/11:Sk309 av Jan Ericson (M): Slopa den allmänna fastighetstaxeringen

Motion 2009/10:Sk478 av Jan Ericson (m): Avdragsrätt för privata sjukvårdsförsäkringar

Motion 2009/10:Sk469 av Jan Ericson (m): Översyn av SINK-skatten

Motion 2009/10:Sk468 av Jan Ericson (m): Översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp

Motion 2008/09:Sk244 av Jan Ericson (m): Översyn av regelverket kring skattetillägg

Motion 2009/10:Sk295 av Finn Bengtsson (m) och Jan Ericson (m): Översyn av värnskatten

Motion 2008/09:Sk242 av Jan Ericson (m): Översyn av uppbördstiden för skatt för mindre företag

Motion 2008/09:Sk241 av Jan Ericson (m): Slopa den löpande fastighetstaxeringen

Motion 2008/09:Sk240 av Jan Ericson (m): Skattefria byten av aktier och fondinnehav

Motion 2008/09:Sk257 av Jan Ericson (m): Översyn av elskatterna

Motion 2008/09:Sk268 av Jan R Andersson, Jan Ericson, mfl (m): Översyn av alkoholskatten

Motion 2007/08:Sk237 av Jan Ericson (m):Förenkla avdragsrätten för hushållsnära tjänster

Motion 2007/08:Sk270 av Jan Ericson (m):Personlig avdragsrätt för friskvård

Motion 2007/08:Sk236 av Jan Ericson och Ulf Sjösten (m):Redovisning av arbetsgivaravgifter på lönebesked

Motion 2007/08:Sk239 av Jan Ericson (m):Reglerna om förseningsavgift vid betalning av fordonsskatt

Motion 2007/08:Sk235 av Jan Ericson (m):Utökad avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid dubbel bosättning

Motion 2007/08:Sk234 av Jan Ericson (m):Möjligheten för arbetsgivare att erbjuda skattefritt dubbelboende

Motion 2007/08:Sk238 av Jan Ericson (m):Avskaffande av kontrolluppgiftsskyldigheten för tillgångar och skulder

Motion 2007/08:K226 av Ulf Sjösten och Jan Ericson: Översyn av begravningsavgiften


Kriminalpolitik, rättssäkerhet , demokrati och grundlagsfrågor:


2020/21 Effektivisera och tänk nytt i kriminalvården

2020/21 Tillsätt en kriskommission om det minskade antalet poliser i yttre tjänst

2020/21 Ändra expropriationslagen

2020/21 Skydda yttrandefriheten i sociala medier

2020/21 Skärp lagstiftningen mot kvotering

2018/19:1857  Förbjud kvotering


2018/19:1856  Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen


2018/19:1849  Inrättande av konstitutionsdomstol

2018/19:1849  Grundlagsskydd för äganderätten


2018/19:1829  Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

2018/19:2639  Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

2018/19:1852  Säkerställande av identiteten på vittnen

2018/19:1844  Statistik över brottslighet

2018/19:1825  Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

2017/18:1298 Förläng tiderna för återreseförbuden

2017/18:2761 Slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

2017/18:2831 Utvärdering av sjöfyllerilagen

2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

2017/18:2267 Den nya polishögskolan bör placeras i Borås

2017/18:2251 Säkerställande av identiteten på vittnen

2017/18:2252 Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

2017/18:2272 Statistik över brottslighet

2017/18:2262 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

2017/18:3423 En moderniserad vapenlagstiftning

2017/18:2250 Grundlagsskydd för äganderätten

2017/18:2270 Inrättandet av en konstitutionsdomstol

2016/17:1579 Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

2016/17:1568 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

2016/17:2570 Förlängning av tiderna för återreseförbud för dömda brottlingar

2016/17:2577 Säkerställande av identiteten på vittnen

2016/17:2578 Statistik över brottslighet - uppdrag till BRÅ

2016/17:1578 Specialisering inom domstolarna för ökad rättssäkerhet vid sexualbrott

Motion 2015/16:48 av Jan Ericson (M) Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak

Motion 2014/15:673 av Jan Ericson (M): Tidsbegränsade förordnanden

Motion 2014/15:682 av Jan Ericson (M): Tjänstefel som begås av offentliganställda

Motion 2014/15:670 av Jan Ericson (M): Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök

Motion 2014/15:701 av Jan Ericson (M): Kommunala tillsynsavgifter

Motion 2014/15:668 av Jan Ericson (M): Tidsgräns för lagar och förordningar

Motion 2014/15:700 av Jan Ericson (M): Svenska pass for utlandsboende

Motion 2014/15:691 av Jan Ericson (M): Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak

Motion 2014/15:695 av Jan Ericson (M): Tvångsinlosen mark

Motion 2014/15:699 av Jan Ericson (M): Samordningsregister for stulna fordon

Motion 2013/14:Ju250 av Jan Ericson (m): Samordningsregister for stulna fordon

Motion 2013/14:Ju249 av Jan Ericson (m): Svenska pass for utlandsboende

Motion 2011/12:K273 av Jan Ericson (M): Stupstock för lagar och förordningar

Motion 2010/11:A290 av Jan Ericson (M): Lagförbud mot kvotering och positiv särbehandling

Motion 2010/11:C274 av Jan Ericson (M): Skärpta ändamålskrav vid tvångsinlösen av mark

Motion 2010/11:Ju281 av Jan Ericson (M): Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2008/09:C267 av Jan Ericson (m): Ofrivillig skuldsättning av unga

Motion 2008/09:A251 av Jan Ericson (m): Lagförbud mot kvotering och positiv särbehandling

Motion 2008/09:Ju249 av Jan Ericson (m): Kartläggning av hot riktade mot offentliganställda tjänstemän


Vård, omsorg och sociala frågor:


2019/20 Inför möjligheten till halvt karensavdrag

2018/19:1821  Manlig omskärelse


2017/18:2249 Manlig omskärelse

2016/17:248 Översyn av reglerna för tvångsvård

Motion 2015/16:1276 av Jan Ericson (M) Översyn av reglerna för tvångsvård

Motion 2014/15:672 av Jan Ericson (M): Manlig omskärelse

Motion 2012/13:So532 av Jan Ericson (M): Omskärelse av omyndiga pojkar

Motion 2012/13:So531 av Jan Ericson (M): Översyn av begreppet "skälig levnadsstandard"

Motion 2011/12:So555 av Jan Ericson (M):Gör Lag om Valfrihet (LOV) obligatorisk för alla kommuner

Motion 2011/12:C267 av Jan Ericson (M):Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2011/12:M0475 av Jan Ericson (M): Översyn av kommunernas kostnader för LSS och LASS

Motion 2011/12:So553 av Jan Ericson (M):
Motion 2011/12: Stärk barnens ställning i alla beslut rörande fosterhemsärenden

Motion 2010/11:Sc378 av Jan Ericson (M): Slopat förbud mot homosexuella blodgivare

Motion 2009/10:So324 av Bengt-Anders Johansson (m) och Jan Ericson (m): Omskärelse av unga pojkar

Motion 2008/09:Sf245 av Jan Ericson (m): Ersättningar vid barnolycksfall mm


Familjepolitik mm:


2020/21 Återinför vårdnadsbidraget

2020/21 Avskaffa Barn- och elevombudet

2020/21 Blöjor bör inte ingå i avgiften för förskoleplats


2020/21 Kyrkor och samfunds legala vigselrätt

2019/20 Kyrkors och samfunds legala vigselrätt


2018/19:1836  Begränsning av barnbidraget


2017/18:388 Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget

2017/18:2259 Krafttag mot månggifte och barnäktenskap

2016/17:245 Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget

Motion 2015/16:243 av Jan Ericson (M) Vårdnadsbidragets storlek

Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte, Jan Ericson mfl (M) Nya vårdnadsregler

Motion 2014/15:697 av Jan Ericson (M): Höjning av vårdnadsbidraget

Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte, Jan Ericson mfl (m):Nya vardnadsregler

Motion 2013/14:C278 av Jan Ericson (m): Straffsanktioner vid umgängessabotage

Motion 2013/14:C274 av Jan Ericson (m): Ersättning till borgerliga vigselforrattare

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Shulte, Jan Ericson mfl (M): Nya vårdnadsregler

Motion 2012/13:C402 av Jan Ericson (M): Straffsanktioner vid umgängessabotage

Motion 2011/12:C389 av Fredrik Schulte, Jan Ericson, mfl (M): Nya Vårdnadsregler

Motion 2010/11:Sf291 av Jan Ericson (M): Friare regler för kommunerna att besluta om vårdnadsbidragets storlek

Motion 2010/11:C333 av Fredrik Schulte, Jan Ericson, mfl (M): Nya vårdnadsregler

Motion 2009/10:C389 av Fredrik Schulte, Jan Ericson, mfl (m): Nya vårdnadsregler

Motion 2008/09:C455 av Fredrik Schulte, Jan Ericson, mfl (m): Nya vårdnadsregler

Motion 2007/08:Sf235 av Jan Ericson (m):Föräldrapenning vid boende i annat land

Motion 2007/08:C233 av Jan Ericson (m):Förenklad möjlighet att bli adoptivförälder


Invandring, integration och tiggeri:


2020/21 Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare

2020/21 Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

2020/21 Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet

2020/21 Utred slöjförbud i grundkolor och förskolor

2020/21 Utredning gällande slöjförbud i för- och grundskolan

2020/21 Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

2020/21 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

2020/21 Begränsa rätten till gratis tolk

2020/21 Begränsa barnbidraget och flerbarnstillägget

2019/20 Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott


2019/20 Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

2019/20 Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

2019/20 Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet

2019/20 Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare

2019/20 Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

2018/19:1836  Begränsning av barnbidraget


2018/19:1855  Översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring

2018/19:1820  Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

2017/18:2261 Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2015/16:1757 av Jan Ericson mfl (M) Migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)

Motion 2015/16:244 av Jan Ericson (M) Ersättningar till nyanlända

Motion 2014/15:967 av Jan Ericson (M): Skärpt försorjningsansvar vid anhoriginvandring

Motion 2014/15:964 av Jan Ericson (M): Översyn av ersättningar till nyanlanda

Motion 2014/15:2485 av Jan Ericson (M): Svensk handlingsplan mot tiggeri och EU-medborgares sociala utsatthet


Bostäder och byggande:


2020/21 Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

2020/21 Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

2020/21 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

2020/21 Tekniska specifikationer för småhus

2020/21 Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

2020/21 Översyn och modernisering av fastighetsbildningslagen


2019/20 Tekniska specifikationer för småhus


2019/20 Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

2019/20 Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

2019/20 Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

2019/20 Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

2018/19:1830  Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete


2018/19:1822  Avskaffa kravet på kontrollansvarig vid byggande av småhus

2017/18:391 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

2016/17:1576 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2013/14:C273 av Jan Ericson (m): Översyn av fastighetsbildningslagen

Motion 2013/14:C279 av Jan Ericson (m): Översyn av regelverket kring energideklarationer

Motion 2012/13:Sk401 av Jan Ericson (M): Översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp

Motion 2012/13:C403 av Jan Ericson (M): Undantag från krav på energideklaration vid uthyrning av småhus

Motion 2011/12:C373 av Jan Ericson (M): Motion 2011/12: Uttag av gatukostnader från befintlig bebyggelse

Motion 2010/11:C273 av Jan Ericson (M): Översyn av kravet på energideklarationer

Motion 2010/11:CSf290 av Jan Ericson (M): Bostadstillägg för pensionärer som bor i egen fastighet

Motion 2010/11:C271 av Jan Ericson (M): Avskaffande av kravet på byggfelsförsäkring

Motion 2009/10:C439 av Jan Ericson (m): Avskaffande av regelverket om byggfelsförsäkring

Motion 2009/10:C438 av Jan Ericson (m): Översyn av kravet på obligatoriska energideklarationer

Motion 2008/09:C265 av Jan Ericson (m): Bostadsanpassning av småhus

Motion 2008/09:C266 av Jan Ericson (m): Säkrare lagfartshantering

Motion 2008/09:C268 av Jan Ericson (m): Förenkla systemet med energideklarationer

Motion 2007/08:C 236 av Jan Ericson (m):Förenklad energideklaration

Motion 2007/08:C235 av Jan Ericson (m):Förbyggande arbete mot falska lagfarter


Körkort och trafikfrågor:


2020/21 Enklare och billigare att ta körkort

2020/21 Enskilda vägar och öppna data

2020/21 Studielån för körkort för alla

2020/21 Översyn av sjöfyllerilagen

2019/20 Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning


2019/20 Gör det enklare och billigare att ta körkort

2019/20 Inför studielån för körkort för alla

2018/19:1853  Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten


2018/19:1827  Avskaffa avgiften för av- och påställning av fordon

2018/19:1870  Studielån för körkort

2018/19:1845  Översyn av regelverk och kostnader för körkort

2017/18:390 Avskaffa avgiften för av- och påställning av fordon

2017/18:400 Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

2017/18:2247 Översyn av regelverk och kostnader för körkort

2017/18:395 Studielån för körkort

2016/17:132 Studielån för körkort

Motion 2015/16:245 av Jan Ericson (M) Studielån for körkort

Motion 2014/15:968 av Jan Ericson (M): Studielan for korkort

Motion 2014/15:969 av Jan Ericson (M): Körkortsutbildning

Motion 2014/15:669 av Jan Ericson (M): Avskaffande av stopplikt vid overgangsstallen

Motion 2014/15:683 av Jan Ericson (M): Avskaffa avgiften för av och påställning av fordon

Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M): Utvärdering av sjofyllerilagen

Motion 2014/15:698 av Jan Ericson (M): Tillfallig hastighetsbegransning vid vagarbeten

Motion 2013/14:T260 av Jan Ericson (m): Åldersgrans for alla motordrivna farkoster

Motion 2013/14:T259 av Jan Ericson (m): Avgift vid avställning av fordon

Motion 2013/14:T263 av Jan Ericson (m): Översyn av regelverket vid körkortsutbildning

Motion 2013/14:T261 av Jan Ericson (m): Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

Motion 2012/13:T460 av Jan Ericson (M): Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Motion 2010/11:/T301 av Jan Ericson (M): Översyn av avgifterna vid körkortsutbildning

Motion 2010/11:/T299 av Jan Ericson (M): Förenkling av kravet på handledare vid privat övningskörning

Motion 2010/11:/T298 av Jan Ericson (M): Förenkling av kraven på förarutbildning för moped

Motion 2010/11:/T300 av Jan Ericson (M): Avskaffande av stopplikt vid övergångsställe

Motion 2010/11:/T297 av Jan Ericson (M): Slopad avgift vid av- och påställning av fordon

Motion 2009/10:/T443 av Jan Ericson (m): Oberoende översyn av kostnaderna för körkortstagning

Motion 2008/09:T252 av Jan Ericson (m): Förbud mot omkörning av skolskjutsar

Motion 2008/09:T253 av Jan Ericson (m): Kontrollbesiktning i samband med bilservice

Motion 2008/09:T289 av Jan Ericson (m): Förenklade regler för handledarutbildning vid privat övningskörning

Motion 2008/09:T290 av Jan Ericson (m): Översyn regelverk och moment vid övningskörning

Motion 2006/07:T263 av Jan Ericson (m): Öka kommunernas inflytande över trafiksäkerheten
Läs svaret från Riksdagens Trafikutskott

Motion 2007/08:T243 av Jan Ericson (m):Förenklad körkortstagning för privatister

Motion 2007/08:T238 av Ulf Sjösten och Jan Ericson (m): Omköringsförbud vid stillastående skolskjutsar


EU-frågor:


2020/21 Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

2020/21 Tillämpningen av EU-bestämmelser

2018/19:1848  Tillämpningen av EU-bestämmelser


2018/19:1843  Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

2017/18:2547 Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

2017/18:2245 Tillämpning av EU-bestämmelser

Motion 2014/15:693 av Jan Ericson (M): Tillämpningen av EU-bestämmelser

Motion 2013/14:K246 av Jan Ericson (m): Tillämpningen av EU-bestämmelser


Försvarspolitik:

Motion 2008/09:Fö238 av Jan Ericson (m): Försvarsmaktens organisation


Kultur, media, spelpolitik och stöd till organisationer:


2020/21 Bevarandet av det rörliga kulturarvet

2020/21 Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning

2020/21 Granskning av Public Service

2020/21 Översyn av statens stöd till organisationer


2020/21 Begränsa möjligheten till lottförsäljning på kredit

2019/20 Översyn av statens stöd till organisationer


2019/20 Granskning av Public Service


2018/19:1839  Begränsa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit


2018/19:1819  Översyn av statens stöd till organisationer


2018/19:1824  En bättre granskning av Public Service

2018/19:1834  Regelverk vid global handel med historiska fordon

2018/19:1854  Lindra regelverket för evenemang och uppvisning av historiska fordon

2018/19:1850  Bevarandet av det rörliga kulturarvet


2017/18:2763 En bättre granskning för Public Service

2017/18:2271 Bevarandet av det rörliga kulturarvet

2017/18:2273 Översyn av statens stöd till organisationer

2016/17:247 Översyn av statens stöd till organisationer

2016/17:133 Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2015/16:247 av Jan Ericson (M) Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2015/16:1275 av Jan Ericson (M) Anpassa lagstiftningen - underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2014/15:00 av Jan Ericson (M):Anpassa lagstiftningen - underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2014/15:666 av Jan Ericson (M): Avskaffande av TV-avgiften

Motion 2014/15:694 av Jan Ericson (M): Stöd till organisationer

Motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson (M): Stöd till organisationer

Motion 2010/11:Kr255 av Jan Ericson (m): Avskaffande av TV-avgiften

Motion 2009/10:Kr307 av Jan Ericson (m): Avskaffa TV-licensen

Motion 2007/08:Kr238 av Jan Ericson (m):Nedläggning av Ungdomsstyrelsen

Motion 2008/09:Kr249 av Jan Ericson (m): Avskaffa biografbyrån

Motion 2008/09:Kr239 av Jan Ericson (m): Avskaffa vuxencensuren av film

Motion 2008/09:Kr238 av Jan Ericson (m): Avskaffa TV-licensen 

Läs mer

Alla mina motioner, interpellationer och skriftliga frågor till ministrarna finns även samlade på riksdagens hemsida under rubriken "Sagt och gjort av Jan Ericson (m)". Där går det också att följa riksdagens hantering och behandling av varje motion.

Gå direkt till "min" sida hos Riksdagen!